Arbejdsskader i tandplejen

Arbejdet som tandlæge, tandplejer eller klinikassistent kan være fysisk belastende. Specielt lænd, nakke og skuldre er stærkt udsat. Dette skyldes blandt andet længerevarende akavede arbejdsstillinger, gentagende bevægelser og statisk arbejde.

Kan du nikke genkendende til disse beskrivelser? Så læs med her, hvor vi går i dybden med arbejdsskader i tandplejen og giver råd til, hvordan du kan komme dine smerter til livs samt forebygge yderligere smerter.

Erhvervssygdom eller arbejdsulykke?

Sundhed.dk opdeler arbejdsskader i to kategorier: erhvervssygdomme og arbejdsulykker. Forskellen på de to er, at en arbejdsulykke sker pludseligt, såsom et fald med fysisk skade, hvorimod en erhvervssygdom opstår grundet kortere eller længerevarige påvirkninger på arbejdspladsen, såsom nedslidninger.

Denne artikel fokuserer på kategorien erhvervssygdomme.

Hvordan ved jeg, om jeg har en erhvervssygdom?

Mange i tandplejen oplever erhvervssygdomme, som udvikler sig langsomt og gradvist, helt fra seks dage til over flere år. Vær opmærksom på, om dine smerter stille og roligt har bygget sig op og er blevet værre og værre, og måske endda som en hindring for, at du kan udføre dit arbejde som tandplejer, tandlæge eller tandklinikassistent.

De typiske erhvervssygdomme berører:

 • Psykisk
 • Huden
 • Høresansen
 • Skuldre
 • Albuerne
 • Ryggen
 • Hænder og underarme
 • Lunger og luftveje
 • Kræftsygdomme

Ifølge Projektforsker Gitte Hansen Fredslund oplever tandplejen specielt ryg-, nakke-, og skuldersmerter. Dette skyldes primært, at man 82% af tiden har flekteret nakken over 30 grader samt har hævet armen over 30 grader.

Erhvervssygdomme kan have store konsekvenser

Udover de smerter som man oplever gennem de daglige arbejdsopgaver, har arbejdsskader også længerevarende konsekvenser for dit arbejdsmønster. Dette indkluderer aktivitetsbegrænsninger, øget sygefravær, arbejdsskift til andet erhverv og arbejdsophør.

Tidlig pensionering af tandspecialister ses også baseret på muskel-skelet besvær. Derfor kan forbyggelse af erhvervssygdomme have stor betydning for dig på den lange bane.

Her ses det også, at tandlæger, der arbejder sammen med en tandklinikassistent ikke er lige så tilbøjelige til at opleve skuldersmerter, som hvis man arbejder alene. Muligheden for at være to om én patient er selvfølgelig forskellig fra klinik til klinik, men det er vigtigt at have in mente.

Hertil er det naturligvis en selvfølge, at jo flere patienter du har per dag/uge, jo større chance er der for, at du sidder flere timer i dårlige arbejdsstillinger, der øger smerter.

Kom smerterne til livs

Ved meget kraftige smerter bør du naturligvis kontakte din læge. Men vi har her samlet en oversigt over gode råd til, hvordan du selv kan komme mildere smerterne til livs.

Fysisk træning kan gavne i stor grad, men som hovedregel bør du så vidt muligt undgå følgende ergonomiske forhold i lange perioder:

 • Tippede skuldre
 • Løftede arme over 30 grader
 • Lyset placeret væk fra patienten
 • Roteret krop
 • Sidde i fordrejede positioner

Du er med stor sikkerhed blevet præsenteret for det under uddannelse, men det er essentielt at opretholde den naturlige, stærke holdning i arbejdet. I arbejdet med behandlinger kan ergonomiske instrumenter og lupbriller også være til stor hjælp. 

En måde hvorpå du kan forebygge større smerter ved arbejdsskaden er, at lave en lille variation af arbejdsdagen – nemlig ved at indføre daglig repetitioner af specifikke nakke-, skulder, lænd-, og albueøvelser.

Vi henviser dig derfor til specifikke øvelser på Sundhed.dk, som udføres på video af en fysioterapeut:

Skriv et svar