Tandlægens gode jobsamtale – råd til før, under og efter samtalen

En rekrutteringsproces er på mange måde et spørgsmål om god kommunikation. Krav i jobbet og kravene til en ny medarbejder skal være klare for at tiltrække relevante kandidater til jobsamtalen, der i sidste ende er afgørende for, at afslutte processen.

Centralt i enhver jobsamtale er dialogen klinikejeren/tandlægen og den kommende medarbejder imellem. Men hvordan sikrer man en god dialog, der resulterer i en konstruktiv samtale? Der er mange måder at gøre det på og her får du seks gode råd til, hvordan en god jobsamtale kan foregå.

CV af den valgte kandidat til tandlægens jobsamtale

Inden samtalen

Før selve jobsamtalen kan finde sted, er der nogle praktiske spørgsmål, der skal falde på plads. Hvornår skal kandidaten indkaldes? Hvem, foruden kandidaten, deltager i samtalen? Hvor skal den afholdes? Har kandidaten modtaget indkaldelsen og bekræftet den? Hvad skal kandidaten vide inden samtalen foregår, skal vedkommende forberede sig på noget og er der brug for noget materiale?

Under samtalen

Som arbejdsgiver lægger man ud og start gerne i denne forbindelse med en præsentation af deltagerne i samtalen, dernæst arbejdspladsen, og til sidst den aktuelle ledige stilling.

Der er måske særlige forhold, som er vigtige at præsentere allerede fra starten. Herefter kan der lægges op til en præsentation fra kandidatens side.

Gør nogle tanker om hvad der er vigtigt at få sagt under samtalen, og hvad der er vigtigt at få kandidaten til at tale om. De rigtige spørgsmål kan bringe samtalen i en konstruktiv retning, og vær bevidst om, hvordan energien hos begge parter holdes oppe. Benyt gerne følgende punkter for at sikre den gode samtale:

Udvis disciplin:Vær bevidst om din opmærksomhed. Hvor du skal have dit fokus, og begynder opmærksomheden at vandre, så kom tilbage på sporet

Vær nysgerrig: Undersøg gerne nye vinkler ved det, kandidatens siger, hvis du opdager noget, der kan være relevant.

Vær åben: Undersøg sammenhænge og mønstre i det kandidaten siger. Faglige erfaringer og personlige kompetencer kan opnås på mange måder, og du kan måske blive klogere.

Hvis accept: Mød andre mennesker der, hvor de er, og accepter kandidaternes forskelligheder. Du kan opdage kvaliteter, du ikke vidste, du ledte efter.

Hav tålmodighed: Ofte er vi i samtaler bange for pause. Men giv gerne tid til pauser. Læg låg på behovet for at løse problemer med det samme, gør plads til tænkepauser, og se hvad der sker.

Hav tillid: Som leder er man vant til at have kontrol, men prøv at give slip. Giv kandidaten mulighed for at vise, at vedkommende også selv kan beherske situationen. Vis tillid til at kandidaten kan komme med gode forslag, idéer, og alternative vinkler.

Det er dig som arbejdsgiver der sætter rammerne for samtalen, og dit ansvar at udforske de emner I taler om – både ved at spørge ind til kandidaten, men også ved at være åben for kandidatens spørgsmål.

Jobsamtalen er en lejlighed for begge parter for at mødes og afstemme forventningerne til hinanden.

Afrunding

Når samtalen skal afsluttes, så er det godt at forventningsafstemme parterne imellem.

Spørg ind til kandidatens oplevelse af samtalen og få en form for evaluering. Hvordan er samtalen gået og hvad skal der ske efterfølgende. Opsummer relevante punkter fra jeres samtale og gør det klart for kandidaten, hvad næste skridt i rekrutteringsprocessen vil være.

Informer om, hvornår kandidaten kan forvente svar på ansøgningen. Måske er der behov for en opfølgende samtale?

Den valgte kandidat til tandlægens jobsamtale

Efter samtalen

Har du undervejs i samtalen noteret vigtige pointer, ellers benyt lejligheden til det efter samtalen. Suppler eventuelt med din oplevelse af samtalen og reflekter over kandidatens svar. Har man flere jobsamtaler kan det være svært at huske detaljer og tanker, hvis man ikke får skrevet det ned under eller efter. Hvis der er aftalt en opfølgende samtale, skal formålet med den være af mere personlig eller faglig karakter?

Fortæl os om dine gode jobsamtaler

Vi vil meget gerne høre hvordan du sørger for, at det bliver en god samtale. 

Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål til en kommende jobsamtale. 

Skriv til os på info@kubeco.dk, på Facebook eller Instagram

Mangler du personale?

Vi rekrutterer personale til tandlægeklinikker i hele Danmark. Læs mere her

Skriv et svar