Husker du MUS-samtalerne med dine medarbejdere på tandklinikken?

MUS er en forkortelse for medarbejderudviklingssamtale og er et værdifuldt værktøj for dig som klinikejer. I dette blogindlæg kan du læse om formålet med samtalerne, deres værdi for tandlægeklinikken, samt få guidelines til selve samtalen.

Formålet med en MUS-samtale er at give dig som klinikejer og dine medarbejdere muligheden for at afstemme oplevelser og forventninger – både i forbindelse med klinikken, hinanden samt det øvrige personale. Det er en god anledning til at lave konkrete aftaler om hvorledes begge parter kan bidrage til, samt opretholde gode kollegarelationer på tandlægeklinikken og sikre den høje faglighed og service i forhold til jer selv og jeres patienter. 

Hvorfor er de vigtige?

MUS-samtalerne er vigtige på en tandlægeklinik. Både for dig som klinikejer og for dine medarbejdere. Du som leder får et større kendskab til dine medarbejdere, og der er samtidig chance for, at I kan opbygge en stærkere relation. Du har samtidig mulighed for at få feedback på din rolle som leder: Presser du dine medarbejdere for meget, føler de sig set i hverdagen og føler de, at de bliver rost, når de gør et godt stykke arbejde? Ligeledes får du også klargjort, om der er sammenhæng mellem klinikkens overordnede mål og medarbejderne indsats. 

MUS-samtalerne har også en stor værdi for dine medarbejdere. De får mulighed for at få indflydelse på deres eget arbejdsliv gennem samtalen. De har ligeledes rum til at forventningsafstemme med dig som leder: Stemmer deres kvalifikationer og ambitioner overens med det arbejde, de udfører på klinikken lige nu? Føler de, at de har mulighed for at udvikle sig på tandlægeklinikken? MUS-samtalen giver plads til, at medarbejderne kan få feedback på deres arbejdsindsats på tandlægeklinikken. Dette kan have stor værdi for medarbejdere, samt give dem fornyet energi på arbejdspladsen. 

Hvordan afholder jeg samtalen?

Vi har samlet 4 guidelines, der er vigtige i forbindelse med afholdelsen af en MUS-samtale: 1) Indkald i god tid, 2) Forbered dig på samtalen, 3) Udskyd aldrig en MUS, og 4) Lav en plan – og følg op. De fire punkter er uddybet herunder: 

1: Indkald i god tid 

Indkald gerne til MUS-samtalen 14 dage før afholdelsen – eller tidligere. På den måde har både du og dine medarbejdere god tid til at forberede jer. Det er en forudsætning for, at I får en god samtale, som I vil kunne bruge fremadrettet. Send gerne de spørgsmål, som du ønsker at stille dine medarbejdere inden selve samtalen – og markér eventuelt spørgsmål, som du synes er særligt relevante for den respektive medarbejder.

I Kube&Co har vi udarbejdet en klinikejer-manual til afholdelse af MUS-samtaler, samt et skema til medarbejderen. Skemaet indeholder relevante spørgsmål til MUS-samtalen, der er udarbejdet specifikt til en medarbejder på en tandlægeklinik. Er du interesseret i disse, er du meget velkommen til at kontakte os på 77 34 33 22.

2: Forbered dig på samtalen

Det er en forudsætning for en god MUS-samtale, at du er forberedt. Dette viser, at du tager dine medarbejdere alvorligt – og at du oprigtigt er interesseret i deres ve og vel, deres udvikling, både fagligt og personligt, samt at du ønsker at forbedre eller fortsætte det samarbejde, som I har på klinikken. 

3: Udskyd aldrig en MUS

Ligesom at det er vigtigt, at du er forberedt på samtalen, er det vigtigt, at du ikke udskyder samtalen. Dette kan virke som et signal til medarbejderne om, at du har vigtigere ting at tage dig til end dine medarbejdere.

4: Lav en plan – og følg op

Formålet med samtalen er netop udvikling, så derfor skal den gerne munde ud i en udviklingsplan. Dette afhænger naturligvis af selve medarbejderen, og hvilke aftaler I indgår. Det er en god idé løbende at følge op på samtalen og udviklingsplanen, så I forhåbentlig ser resultater af samtalen på tandlægeklinikken.

Husk at lægge dokumentet fra samtalen i medarbejderens mappe i jeres system. Jævnfør persondataloven er det vigtigt, at det kun er dig som klinikejer og den pågældende medarbejder, der har adgang til mappen.

Hvor ofte skal jeg holde MUS-samtaler?

Vi anbefaler, at du holder MUS-samtaler med dine medarbejdere én gang årligt, for på den måde at være up-to-date med dit personale, deres trivsel samt kollegaskabet på klinikken.

Lad os hjælpe dig

Har du nogle spørgsmål til MUS-samtaler og ønsker vores hjælp til klinikdrift generelt, er du mere end velkommen til at kontakte os på: 77 34 22 32 eller pr. mail: info@kubeco.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Skriv et svar