Guide: Når Arbejdstilsynet kigger forbi tandlægeklinikken

Nærværende blogindlæg er udarbejdet efter inspiration fra Arbejdstilsynets hjemmeside (at.dk) samt BFAs hjemmeside (arbejdsmiljoweb.dk). 

Hvad er Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet er den myndighed i Danmark, der sørger for, at arbejdsforholdene i virksomheder bliver fulgt både sikkerheds- og sundhedsmæssigt. Arbejdstilsynet arbejder ud fra Arbejdsmiljøloven, der sætter rammen for Tilsynets virke.

Hvornår kommer de på besøg?

Arbejdstilsynet kan besøge jeres tandlægeklinik i forbindelse med to forskellige tilsyn: Et grundtilsyn og et specialtilsyn.

Ved grundtilsynet får I på tandklinikken et varsel i jeres e-Boks mindst en måned før tilsynet. På den måde har I tid til, samt mulighed for, at forberede jer inden selve besøget. I bliver dog typisk ikke bekendt med det specifikke besøgstidspunkt. Ved et grundtilsyn ser Arbejdstilsynet på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på tandlægeklinikken. Arbejdstilsynet kontrollerer ligeledes arbejdsmiljøarbejdet på klinikken.

Ved et specialtilsyn fokuserer Arbejdstilsynet på en udvalgt del af virksomheden. Det kan eksempelvist være, at Arbejdstilsynet gennemfører en særlig indsats i jeres branche eller inden for et udvalgt arbejdsmiljøproblem. Baggrunden for et specialtilsyn kan også være, at Arbejdstilsynet har mistanke om, at der findes et arbejdsmiljøproblem på klinikken eller at der er sket en arbejdsulykke. Specialtilsyn er som regel uanmeldte, hvorfor I ikke kender til besøget inden selve tilsynet.

Hvad indebærer et besøg fra Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet vil, i forbindelse med et besøg hos jer, undersøge om I overholder Arbejdsmiljølovens krav samt vejlede jer om, hvordan I på tandklinikken kan forebygge og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Tilsynet varer typisk et par timer – men afhænger af størrelsen af din tandlægeklinik.

Repræsentanten/-erne fra Arbejdstilsynet vil gå rundt på jeres tandlægeklinik og undersøge de fysiske rammer. De vil ligeledes spørge ind til jeres APV (Arbejdspladsvurdering). Det er derfor en god idé, at I orienterer jer i denne inden selve besøget – og ikke mindst sørger for, at den er opdateret.

Er alt i orden på tandlægeklinikken, får I en grøn smiley. I kan også blive tildelt en rød eller gul smiley, hvis I modstrider en eller flere dele af Arbejdsmiljøloven. I får ligeledes i denne forbindelse et påbud om at bringe de pågældende forhold i orden.

Hvad skal I leve op til på tandklinikken?

Der er forskel på, hvad der kræves af en tandlægeklinik med færre end 10 ansatte og en tandlægeklinik med 10 ansatte eller flere. Derfor er kravene delt op i nedenstående, så du kan fokusere på de krav, der gælder for lige netop din tandlægeklinik.

Er I færre end 10 ansatte på tandlægeklinikken, skal I kunne dokumentere, at I lever op til følgende krav:

 • Tandklinikken har en gyldig arbejdspladsvurdering

 • Tandklinikken har brugsanvisninger til alle maskiner og tekniske hjælpemidler

 • Tandklinikken kan dokumentere, at de ansatte har de lovpligtige uddannelser

 • Tandklinikken har gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse

 • Tandklinikken har gennemført lovpligtige eftersyn af maskiner og udstyr

 • Tandklinikken har en skriftlig rygepolitik

Er I 10 ansatte eller derover på tandlægeklinikken, skal I kunne dokumentere, at I lever op til følgende krav:

 • Tandklinikken har en gyldig arbejdspladsvurdering

 • Tandklinikken har brugsanvisninger til alle maskiner og tekniske hjælpemidler

 • Tandklinikken kan dokumentere, at de ansatte har de lovpligtige uddannelser

 • Tandklinikken har gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse

 • Tandklinikken har gennemført lovpligtige eftersyn af maskiner og udstyr

 • Tandklinikken har en skriftlig rygepolitik

 • Virksomheden har etableret en miljøorganisation

 • Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen

Hvordan kan I på klinikken forberede jer bedst på et besøg?

Specifikt fire forhold er vigtige, at I har taget stilling til og udarbejdet på tandlægeklinikken: 1) APV, 2) Årlig miljødrøftelse, 3) Brugsanvisninger samt 4) Skriftlig rygepolitik.

I nedenstående kan du læse hvilke krav, der er til de forskellige forhold.

 

APV (Arbejdspladsvurdering)

Alle virksomheder med ansatte skal have en skriftlig arbejdspladsvurdering – det gælder derfor også jer på tandlægeklinikken. Denne skal altid være gyldig, og derved revideres, hvis der sker ændringer, der påvirker arbejdsmiljøet på klinikken. Dog skal den som minimum opdateres og revideres hver tredje år. En APV er et redskab til at få eller holde styr på arbejdsmiljøet: Den kan synliggøre arbejdsmiljøproblemer og pege på løsningsforslag, således at I løbende arbejder systematisk og forebyggende med arbejdsmiljøet på tandklinikken. Det er et krav, at medarbejderne på din klinik deltager i udarbejdelsen af APV’en.

 

Årlig miljødrøftelse

I alle virksomheder med ansatte er det et krav, at der én gang årligt bliver drøftet, hvorledes det står til med arbejdsmiljøet på tandlægeklinikken. Det er vigtigt, at I kan dokumentere, at miljødrøftelsen har fundet sted fx gennem et referat fra mødet. I denne forbindelse skal I drøfte, hvorledes arbejdsmiljøet ser ud på klinikken, hvilke udfordringer I eventuelt står overfor samt diskutere om I har den nødvendige viden om arbejdsmiljø.

I virksomheder med flere end 10 ansatte skal denne holdes i arbejdsmiljøorganisationen.

 

Brugsanvisninger

Det er et krav, at klinikken har brugsanvisninger til alle maskiner og tekniske hjælpemidler ifølge Arbejdsmiljøloven. Disse brugsanvisninger skal være på dansk. På klinikken kan tekniske hjælpemidler være kompressorer, tandlægestole etc.

 

Skriftlig rygepolitik

Alle virksomheder skal have udarbejdet en skriftlig rygepolitik, der beretter om, der må ryges på virksomheden. Er dette tilfældet, skal det fremgå, hvor der må ryges henne. Denne skriftlige rygepolitik skal være tilgængelig for alle medarbejdere, og det skal fremgå hvilke konsekvenser, det vil få, hvis de ansatte ikke overholder politikken. Det vil være oplagt at placere den skriftlige rygepolitik på en opslagstavle i et møderum eller i en kantine fx.

Tjekliste til tandklinikken

 • Har I en gyldig APV på tandklinikken?
 • Har I gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse?
 • Har I en skriftlig rygepolitik på tandklinikken?

Hvis I er 10 ansatte eller flere på klinikken:

 • Har I etableret en arbejdsmiljøorganisation (AMO)?
 • Har medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemført arbejdsmiljøuddannelsen?

Har I styr på det ovenstående, burde I være klar til tage imod Arbejdstilsynet på din tandlægeklinik 😊

Lad os hjælpe dig

Er du i tvivl om du lever op til Arbejdsmiljøloven på din tandklinik, er du nyopstartet klinikejer og i tvivl om hvordan du udarbejder en APV eller en skriftlig rygepolitik?

Hos Kube&Co har vi mange års erfaring med at hjælpe tandlægeklinikker med netop dette – og vi står også til rådighed for at hjælpe dig.

Læs mere her eller ring til os på 77 34 33 22.

Skriv et svar