Giver det mening, at en tandlægeklinik er på Facebook?

Anbefaling fra en patient til en tandlægeklinik

Går du med tanker om at oprette en Facebook-profil til klinikken. Eller har klinikken en Facebook-profil, der samler mere støv, end den samler patienter? Kan det overhovedet betale sig at profilere sin klinik på Facebook? Er der virkelig nogen, der gider følge en tandklinik på Facebook? Og hvordan gør man klinikkens Facebook-profil interessant?

Et højt serviceniveau, professionel behandling, rimelige priser og et godt klinikmiljø er afgørende for at fastholde eksisterende patienter.

Men hvordan tiltrækker man nye patienter, der endnu ikke har oplevet klinikkens kvalitet? En del af svaret er, at man skal lede folks opmærksomhed hen mod sin klinik. I den forbindelse giver det god mening at benytte sig af danskernes brug af sociale medier – heriblandt særligt Facebook.

Facebook-siderne i tal

Ifølge en måling fra Slots- og Kulturstyrelsen fra oktober 2019, er 77% procent af danskerne aktive brugere på Facebook. Det er altså uden sammenligning det sociale medie, hvor man profilerer sig selv til flest danskere. Men hvem er det, der klikker sig ind på tandlægernes sider og liker dem?

Vi har samlet nogle nøgletal

Langt de fleste likes på Facebook-sider, som administreres af Kube&Co, kommer fra kvinder. Det er hele tre ud af fire likes. Blandt kvindelige brugere er det særligt de 45-54-årige, der liker og er aktive på klinikkernes Facebook-sider. Det er positivt for tandlægeklinikkerne af flere årsager.

Mængden af tidsbestillinger hos tandlægen fra den målgruppe er højere end for andre grupper. De 45-54 år har ofte et økonomisk råderum, der muliggør at prioritere tandlægebesøg. Desuden har de et behandlingsbehov, der er væsentligt større end de yngre aldersgruppers. De går altså ikke blot oftere til tandlægen, de betaler i reglen også mere for deres behandlinger.

Dertil kommer, at meget forskning peger på, at kvinderne er stærke ”influencers” i de små hjem. Det betyder på almindeligt dansk, at de ofte har en meget stor påvirkningskraft, når det f.eks. handler om, at deres eventuelle mænd eller børn også kommer til tandlægen. Ved at ramme den målgruppe, når man altså længere ud end til blot de, der tjekker Facebook-siden.

Blandt mændene, som der altså er mange færre af i vores statistik, er det de unge mellem 18 og 24 år, der udviser mindst interesse for klinikkernes Facebook-sider. Det er ikke overraskende, da denne aldersgruppes tandlægebesøg i Danmark har været dalende gennem de sidste 15 år. Der skal nok mere end en aktiv og levende Facebook-profil til at ændre den kurve.

Meget handler altså om at nå de rette personer igennem en målrettet strategi, hvor indhold, annonceringshyppighed og tidspunkt for opslag er optimeret.

Tips til den optimale Facebook-side

Facebook er altså et oplagt marked for tandlægeklinikker af flere årsager. Der er ingen tvivl om, at du kan opnå likes på siden og patienter i stolen. Men der er nogle ting, der er vigtige at huske, hvis man vil bruge mediet optimalt:

  1. Hold siden levende – lav gerne opdateringer 1-2 gange om måneden.
  2. Vær opmærksom på hvilken målgruppe du henvender dig til og interagerer med på din Facebook-side. Sørg for at dine opslag er interessante for dem.
  3. Sørg for at Facebook-siden altid er up-to-date i beskrivelsen af klinikken, i billedmaterialet og med kontaktoplysningerne. Siden skal også være opdateret, så enhver henvendelse fra patienter, både i form af anmeldelser, kommentarer eller spørgsmål, bliver besvaret med det samme.
  4. Du skal huske at efterleve loven for markedsføring for tandlæger i Danmark.

 Hvis din klinik ikke allerede har en tilhørende Facebook-side, er det altså bare med at få oprettet en hurtigst muligt og følge ovenstående råd.

God arbejdslyst!

Skriv et svar